+31 35 711 0876 Support Center   Remote Help

Volume licenties

Volume-licentieprogramma
Het volume-licentieprogramma is de verzamelnaam voor vier verschillende licentieprogramma’s waarbinnen men licenties aanschaft voor meerdere gebruikers dan wel meerdere pc’s tegelijkertijd. De vier verschillende volume-licentieprogramma's zijn: Open License, Open Value, Select en Enterprise Agreement. Het volume-licentieprogramma heeft als uitgangspunt de zakelijke onderneming van klein tot groot. De twee assen waarover men kan kiezen voor een programma zijn het aantal benodigde licenties en of er sprake is van werkplekstandaardisatie ten aanzien van de software. Binnen Open Value en Enterprise Agreement kunt u ook kiezen of u de licenties wil huren, huurkopen of kopen.
Zie de schematische weergave hieronder:
 
 
Huur
Huurkoop
Koop
MKB
5+ pc's
Open Value Subscription
Open Value
Open Licence
Grootzake-lijke markt 250+ pc's
Enterprise Subscription
Agreement
Enterprise Agreement
Select
 
Niet eeuwigdurende licenties, werkplek standaardisaties
Eeuwigdurende licenties, (optioneel) werkplek-
standaardisatie
Eenmalige aanschaf
 De verschillende volume-licenties toegelicht

Open License

Open License is een volume-licentieprogramma waarbij u licenties eeuwigdurend aanschaft en direct betaalt voor deze licenties. U kunt gebruik maken van Open License indien u bij uw eerste bestelling tenminste 5 licenties voor willekeurige Microsoft-producten afneemt. U bent daarna - voor een periode van 2 jaar - volledig vrij in de afname van het aantal en het soort licenties. Aangezien er bij dit programma geen sprake is van werkplekstandaardisatie moet u wel zelf bijhouden welke aantallen, versies en varianten binnen uw onderneming gebruikt worden.
  • Open License Business is beschikbaar voor bedrijven, onderwijsinstellingen (Open License for Academic), de liefdadige sector (Open License for Charity) en de overheidssector (Open License for Government) die ten minste vijf licenties of één serverprocessorlicentie willen aanschaffen met één licentieovereenkomst voor alle orders. Daarnaast geldt voor deze klanten het volgende: ze willen profiteren van de voordelen van Volume Licensing, zoals downgraderechten en eenvoudiger beheer van licenties. Ze hebben er geen bezwaar tegen vooraf te betalen voor hun softwarelicenties. Ze willen flinke kortingen op detailhandelprijzen en wensen de mogelijkheid om licenties aan te schaffen zonder dat hieraan automatisch onderhoud wordt toegevoegd. Ze willen betalen voor wat ze aanschaffen, verlangen de flexibiliteit om mee te groeien met de toenemende zakelijke behoeften en willen eenvoudiger compliancebeheer met elektronisch licentiebeheer.
     
  • Open License Volume maakt gebruik van groepen en punten om te bepalen welke prijs een klant voor software betaalt. Het Open License Volume-programma is beschikbaar voor zakelijke klanten in het bedrijfsleven waarvoor het volgende geldt: ze hebben een grote hoeveelheid software nodig en willen één licentieovereenkomst voor alle orders (in kwalificatiegroepen). Ze willen licenties kunnen aanschaffen tegen hogere kortingen dan onder het Open License Business-programma en ze willen een vastgesteld prijsniveau voor extra aankopen tijdens de termijn van de overeenkomst.
    Klik hier voor meer informatie over Open Value
     
Open Value
Open Value is een volume-licentieprogramma waarbij Microsoft u maximale flexibiliteit biedt. Allereerst heeft u de keus of u de licenties wilt huurkopen of huren. Daarnaast is er ook rekening gehouden met het feit of er binnen uw onderneming sprake is van werkplekstandaardisatie of niet. Het Open Value-programma is beschikbaar voor u, indien u tenminste vijf licenties voor willekeurige Microsoft-producten afneemt, dan wel voor tenminste vijf pc’s wil standaardiseren binnen uw onderneming.

Het grote voordeel in geval van werkplekstandaardisatie is dat u binnen Open Value slechts eenmaal per jaar, op de contractdatum, het aantal pc’s binnen uw onderneming telt en dan op basis van dat aantal betaalt. De contractduur van Open Value is maar liefst drie jaar waardoor verrassingen ten aanzien van uw budget voorkomen worden.

Select
Het Select-programma is een volume-licentieprogramma dat in essentie erg veel lijkt op Open License. Het belangrijkste verschil met Open License is dat er bij het Select-programma sprake is van aanzienlijk grotere volumes in het aantal licenties. Om het minimaal aantal licenties te bepalen waardoor een organisatie in aanmerking komt voor het Select-programma wordt er gewerkt met een puntensysteem waarbij een licentiesoort een bepaald aantal punten representeert. Grofweg komt dat neer op 500 pc’s of meer. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
 
Enterprise Agreement
Het Enterprise Agreement-programma is een volume-licentieprogramma waarvoor u in aanmerking komt, indien u meer dan 250 desktops binnen uw onderneming heeft en er op deze desktops sprake is van standaardisatie. U telt eens per jaar het aantal gestandaardiseerde werkplekken en schaft daarvoor de benodigde hoeveelheid licenties aan. Omdat de jaarlijkse huurkoopvergoeding per desktop voor drie jaar vastligt, zijn verrassingen uitgesloten. Na de looptijd van drie jaar worden de licenties eeuwigdurend. Net als bij Open Value kunt u er ook voor kiezen om de licenties te huren in plaats van te huurkopen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bronvermelding: (Microsoft Corp.)