+31 35 711 0876 Support Center   Remote Help

Ziggo Zakelijk aansluiten

Snelle en efficiënte levering van uw Internet Plus of Office Basis

Voor een snelle en efficiënte levering van uw Internet Plus aansluiting is het belangrijk om nu al op de volgende zaken te letten en waar nodig actie te ondernemen. Dit betreft:

het lokaliseren van uw coax-invoerkabel (het zogenaamde Abonnee Overname Punt (AOP))
het voorbereiden van de locatie voor de Ziggo apparatuur

Indien u twijfelt of deze voorzieningen er zijn, verzoeken wij u dit aan ons te melden via 0800-0620. Hiermee helpt u ons te zorgen dat wij uw Internet Plus zo goed mogelijk kunnen leveren.

 

Lokaliseer het Abonnee Overname Punt (AOP)

Om Internet Plus te kunnen leveren dient u te beschikken over een werkend Abonnee Overname Punt, ook wel afgekort naar AOP. Hier komt het kabelsignaal uw pand binnen en wordt vaak afgeleverd op een CAI aansluitdoos.

Indien bij installatie geen AOP wordt aangetroffen zal de installatie worden afgebroken. Om teleurstelling te voorkomen verzoeken wij u daarom om nu al uw AOP te lokaliseren.

U kunt een AOP herkennen aan de volgende kenmerken:
Groene kabel
CAI aansluitdoos

Hieronder ziet u een voorbeeld van een AOP

Ziggo Zakelijk aansluiten

Ziggo zakelijk aansluiten

Figuren: Voorbeelden van een AOP's en een CAI aansluitdoos


Tip: Indien u uw bedrijfsruimte huurt kan uw verhuurder u helpen in het lokaliseren van het AOP.

Let op!Indien u geen AOP aantreft verzoeken wij u dit meteen te melden bij Klantenservice Ziggo Zakelijk. De Klantenservice Ziggo Zakelijk is te bereiken op 0800-0620.


Locatie modem en router

Met deze levering wordt er bij u in overleg met de monteur van Ziggo een modem en een router geplaatst in een daartoe geschikte ruimte. De ruimte moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Maximaal 1,5 meter van het AOP verwijderd.
  • Voorzien van een 3-voudige wandcontactdoos
  • Wandcontactdoos maximaal 1 meter van de apparatuur verwijderd Voldoet aan specificaties als opgenomen in de SLA Cable Access, Artikel 4, Lid 4


Ziggo Zakelijk aansluiten
Figuur: Schematische opstelling hardware

Tip: De apparatuur wordt door de monteur van Ziggo niet gemonteerd op stenen of metalen ondergrond. Om de apparatuur netjes weg te werken is het noodzakelijk om de locatie te voorzien van een monteerplank met de afmetingen 60cm x 40cm.

Tip: Indien u de apparatuur in een 19” kast geplaatst wilt hebben dient er 3 HE (10 cm) hoogte vrij te zijn.

Indien deze voorzieningen er niet tijdig zijn, kunnen wij de installatie niet uitvoeren.
Indien u vragen heeft over de plaatsing van het modem en de router, kunt u contact opnemen met de Klantenservice Ziggo Zakelijk op 0800-0620.