+31 35 711 0876 Support Center   Remote Help

Exchange 2003 defragementeren

Vraag:
1. De logbestanden van de Exchange 2003 database wordt te groot. Hoe kan dit worden verkleind?
2. Hoe kun je de database van Exchange 2003 defragmenteren?

Tags: exchange 2003, exchange, microsoft, eseutil, defrag, defragment, defragmenteren
Antwoord:
Inleiding
Tijdens het proces van schijfdefragmentatie worden de gegevens op de vaste schijven van de computer zodanig opnieuw gerangschikt dat de bestanden beter aaneensluiten. Defragmentatie helpt de toegang tot gegevens te verbeteren en de ophaalsnelheid te verhogen. Wanneer u de vaste schijven defragmenteert, kunt u de prestaties van de schijven verbeteren en de servers in uw organisatie soepeler en efficiënter laten werken.

U kunt het hulpprogramma Eseutil gebruiken om het informatiearchief en de map hiervan te defragmenteren in Microsoft Exchange Server 5.5 en om het informatiearchief in Microsoft Exchange 2000 Server en in Microsoft Exchange Server 2003 te defragmenteren. Het hulpprogramma kan op slechts één database tegelijk vanaf de opdrachtregel worden uitgevoerd.

Meer informatie
Exchange-gegevens worden op een ander niveau gefragmenteerd dan andere gegevens. Exchange-gegevens worden in de Exchange-database zelf gefragmenteerd. Als u normale defragmentatie op een Exchange-computer uitvoert, moet u dit buiten kantooruren doen en bij voorkeur nadat de Exchange-databases zijn gestopt. Schijfdefragmentatie verbruikt bijzonder veel rekenkracht. De database-engine van Exchange kan daardoor moeite hebben toegang te krijgen tot de vaste schijven.

Standaard worden Exchange-databases elke dag gedefragmenteerd. Met de defragmentatieoptie wordt gebruikte opslagruimte aaneensluitend gemaakt, wordt ongebruikte opslagruimte geëlimineerd en wordt de database compact gemaakt. Hierdoor wordt de grootte van de database teruggebracht. Het hulpprogramma Eseutil kopieert databaserecords naar een nieuwe database. Wanneer de defragmentatie voltooid is, wordt de oorspronkelijke database verwijderd of opgeslagen op een door de gebruiker op te geven locatie waarna de nieuwe versie de naam van de oorspronkelijke database krijgt. Als het hulpprogramma een beschadigde record ontdekt, wordt de defragmentatie gestopt en wordt er een foutbericht weergegeven.


On line defragmentatie

Tijdens het onderhoudsproces worden Exchange-databases automatisch on line gedefragmenteerd. Tijdens on line defragmentatie worden databaseobjecten die niet meer worden gebruikt gedetecteerd en verwijderd. Bij een on line defragmentatie wordt er meer databaseruimte vrijgemaakt zonder de bestandsgrootte van de database te wijzigen. Standaard is Exchange zo geconfigureerd dat er elke dag tussen 01:00 en 05:00 een on line defragmentatie wordt uitgevoerd.

Opmerking Als u de efficiëntie van onderhoudsprocessen en back-upbewerkingen wilt verhogen, kunt u deze het beste op verschillende tijden uitvoeren.

U kunt de defragmentatie van de database op een van de volgende manieren plannen:
  • Als u de defragmentatie van één database wilt plannen, gebruikt u de optie Maintenance interval op het tabblad Database van een opslagobject van een postbus of openbare map om het onderhoudsinterval te configureren.
  • Als u de defragmentatie van meerdere opslagobjecten voor postbussen en openbare mappen wilt plannen, gebruikt u de optie Maintenance interval op het tabblad Database (Policy) van een opslagobject van een postbus of een opslagbeleid van een openbare map om het onderhoudsinterval te configureren.

Off line defragmentatie

Hoewel u met een online defragmentatie enige extra databaseruimte vrijmaakt, moet u de Exchange-database offline defragmenteren om de fysieke grootte van de Exchange-database te verkleinen. Eseutil is een Exchange-hulpprogramma waarmee u een defragmentatie, herstelbewerking en integriteitscontrole voor Exchange-databases kunt uitvoeren. Met het hulpprogramma Eseutil (Eseutil.exe) kunt u een offline defragmentatie uitvoeren wanneer de opslagobjecten voor postbussen en openbare mappen offline zijn.

U kunt bijvoorbeeld off line defragmentatie uitvoeren als u onlangs een groot aantal gebruikers van een Exchange-server hebt verplaatst. In dat geval kunt u met offline defragmentatie de Exchange-databases kleiner maken door de gegevens in de Exchange-databases van de server opnieuw te rangschikken en ongebruikte databasepagina's te verwijderen.

Opmerking Eseutil bevindt zich in de map Winnt\System32 in Exchange Server 5.5 en in de map Exchsrvr/Bin in Exchange 2000 en Exchange 2003.

Wanneer u met de opdracht Eseutil /d defragmenteert, wordt er een nieuwe database gemaakt, worden de oude databaserecords naar de nieuwe database gekopieerd en worden ongebruikte databasepagina's verwijderd. Het resultaat is een compact, goed geordend databasebestand.

U kunt de volgende databaseschakeloptie gebruiken om defragmentatie door Eseutil op een specifieke database uit te voeren:
eseutil /d Databasenaam [opties]
waarbij Databasenaam de bestandsnaam is van de database die u wilt comprimeren.

Als u het hulpprogramma Eseutil uitvoert met de optie /d /p op de opdrachtregel, wordt de nieuwe gedefragmenteerde database op een andere locatie geïnstalleerd, bijvoorbeeld op een andere vaste schijf. Als u geen nieuwe database installeert, wordt in het off line defragmentatieproces de oorspronkelijke database niet gecomprimeerd en is het tijdelijke bestand de gedefragmenteerde versie van de database. U kunt dit bijvoorbeeld doen door de optie /d /p te gebruiken. In tegenstelling tot bij een normale offline defragmentatie (Eseutil /d) wordt de oorspronkelijke database niet door de nieuwe gedefragmenteerde database overschreven als u het hulpprogramma Eseutil uitvoert met de optie /d /p.

Daarnaast neemt de defragmentatie van grote databases met de optie /d /p doorgaans aanzienlijk minder tijd in beslag, omdat u de gedefragmenteerde database niet vanuit de tijdelijke locatie kopieert en het oorspronkelijke gefragmenteerde bestand niet overschrijft. Als u de gedefragmenteerde database echter wilt koppelen nadat u deze optie hebt gebruikt, moet u de gedefragmenteerde EDB- en STM-betanden handmatig naar het databasepad verplaatsen en de correcte databasebestandsnamen geven.

Hebt u met de optie /d /p bijvoorbeeld gedefragmenteerde bestanden met de namen Tempdfg.edb en Tempdfg.stm gemaakt, dan moet u deze namen wijzigen in Priv1.edb en Priv1.stm, mits Priv1.edb en Priv1.stm de namen van de oorspronkelijke databases zijn. Met de volgende opdracht worden de database Mailbox Store.edb en het bijbehorende streaming-bestand gedefragmenteerd, wordt er geen installatie uitgevoerd en worden de gedefragmenteerde databases opgeslagen op station D. Na /t volgt geen spatie.
eseutil /d /p "c:\program files\exchsrvr\mdbdata\mailbox store.edb" /t"d:\tempdfg.edb"

Opmerking Als u de optie /t niet gebruikt, worden de bestanden Tempdfgxxxx.edb en Tempdfgxxxx.stm opgeslagen in de map waarin u Eseutil uitvoert. In de bestandsnamen hiervoor staat xxxx voor een willekeurig getal.

Meer informatie vind u op: http://support.microsoft.com/kb/328804/nl
Terug naar het Knowledge base overzicht