+31 35 711 0876 Support Center   Remote Help

Handleiding Voice Portal

Vraag:

Hoe werkt de voice portal binnen het VOIP platform van Mega Bite

Tags: VOIP, Broadsoft, Voice Portal
Antwoord:

U kunt op 3 manieren bij de Voice Portal inloggen:

  • Wanneer u vanaf uw eigen toestel belt kunt u gelijk de toegangscode invullen afsluitend met een #.
  • Belt u vanaf een ander toestel (of via een extern nummer : * Extentie van User afsluitend met een  #.
  • Onder de User kunt u voor “Auto-Login” kiezen. Dan hoeft u als u vanaf uw eigen toestel belt geen toegangscode meer in te voeren.

 

Als u in de Voice Portal zit krijgt u de volgende acties:

1 = Voicemail
    1 = Voicemail berichten beluisteren (Deze optie is alleen mogelijk met Unified Messaging)
    # = Bericht opslaan
    7 = Bericht wissen
    2 = Bericht herhalen
    5 = Aflevergegevens beluisteren
    8 =Beller Terugbellen
    9 = Meer Opties
        1 = Huidige bericht beantwoorde n
        2 = Huidige bericht doorsturen
        * = Terug naar vorige menu
        # = Herhaal Menu
    * = Terug naar vorige menu
2 = Begroeting “In gesprek” wijzigen
        1 = Nieuwe begroeting opnemen
        2 = Huidige “In gesprek” begroeting beluisteren
        3 = Standaard begroeting selecteren
        * = Terug naar vorige menu
        # = Herhaal Menu
    3 = Begroeting “Geen antwoord” wijzigen
        1 = Nieuwe begroeting opnemen
        2 = Huidige “Geen antwoord” begroeting beluisteren
        3 = Standaard begroeting selecteren
        * = Terug naar vorige menu
        # = Herhaal Menu
    4 = Begroeting  “Langdurige afwezigheid” wijzigen
        1 = Langdurige afwezigheid inschakelen (hoorbaar als begroeting is ingesproken)
        2 = Langdurige afwezigheid uitschakelen (hoorbaar als begroeting is ingeschakeld)
        3 = Nieuwe begroeting opnemen
        * = Terug naar vorige menu
        # = Herhaal Menu
    5 = Nieuw bericht samenstellen en versturen
        1 = Audio Bericht opnemen
        * = Terug naar vorige menu
        # = Herhaal Menu
    8 = Instellingen afleveren van berichten in mailbox wijzigen
        1 = Afleveren van berichten “Inschakelen”
        2 = Afleveren van berichten “Uitschakelen”
        3 = Afleverstatus van bericht beluisteren
        * = Terug naar vorige menu
        # = Herhaal Menu
    * = Terug naar Voice Portal
    # = Herhaal Menu

2 = Comm Pilot Express profile wijzigen
    1 = Profiel “Op kantoor bereikbaar” activeren
    2 = Profiel “Buiten kantoor bereikbaar” Activeren
    3 = Profiel “Bezig” Activeren
    4 = Profiel “Niet bereikbaar” Activeren
    5 = Profiel Uitschakelen
    * = Terug naar vorige menu
3 = Begroetingen
    1 = Naam inspreken
    * = Terug naar vorige menu
    # = Herhaal Menu

4 = Opties voor Doorschakelen
    1 = Doorschakelen Activeren
    2 = Doorschakelen Uitschakelen
    3 = Nummer waarheen wordt doorgeschakeld wijzigen
    4 = Doorschakelstatus Beluisteren
    * = Terug naar vorige menu
    # = Herhaal Menu

5 = Nieuw Bericht opnemen
    1 = Audio bericht opnemen
* = Terug naar vorige menu
    # = Herhaal Menu
   
8 = Toegangscode Wijzigen
    Toets de nieuwe toegangscode in + #
* = Terug naar vorige menu

9 = Voice portal Verlaten

# = Menu Herhalen

Terug naar het Knowledge base overzicht